HÍREK  
 


Pályázati lehetőségek

A tõkeszegény kis- és középvállalkozások K+F jellegû energiatakarékossági fejlesztéseinek támogatása

Kiíró: Gazdasági és Közlekedési Minisztériumkis
Határidõ: folyamatos
Pályázhatnak: - és középvállalkozások, belföldi székhelyû gazdasági
társaságok, szövetkezetek, amelyek energiaköltsége meghaladja az évi 30
millió Ft-ot


A tõkeszegény kis- és középvállalkozások K+F jellegû energiatakarékossági fejlesztéseinek támogatása, valamint a termelõ szféra
energiafelhasználásának a mérséklése, az energiaköltség-ráfordítások
csökkentése érdekében (NEP-2004-7)

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a 2004. évi Nemzeti
Energiatakarékossági Program keretében pályázatot hirdet a tõkeszegény kis-
és középvállalkozások K+F jellegû energiatakarékossági fejlesztéseinek,
valamint a termelõ szféra energiafelhasználásának mérséklése és az
energiaköltség-ráfordítások csökkentése céljából az Energiafelhasználási
Hatékonyság Javítása Célelõirányzatból.

A támogatás célja a tõkehiány miatt meg nem valósítható energetikai
fejlesztések és energiatakarékossági célú K+F fejlesztések megvalósításának
az elõsegítése, valamint a termelõ szféra energiafelhasználásának a
mérséklése, az energiaköltség-ráfordítások csökkentése.

A pályázat elõsegíti a Kormány távlati energiamegtakarítási célkitûzéseinek
megvalósítását, a környezetvédelmi nemzetközi kötelezettségvállalások
teljesítését, valamint az energiahatékonyság területén az EU színvonalhoz
történõ közelítést.

Ezen pályázat segítségével kb. 15 társaság valósíthat meg energetikai
korszerûsítést, amelynek nemzetgazdasági szintû haszna mintegy 50 TJ/év
energiahordozó megtakarítása.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:
100 millió Ft
A támogatott pályázatok várható száma: 15 db.

A pályázók köre kis- és középvállalkozások, belföldi székhelyû gazdasági
társaságok, szövetkezetek, amelyek energiaköltsége meghaladja az évi 30
millió Ft-ot.

A támogatást az alábbi, energetikai korszerûsítést szolgáló beavatkozásokra
igényelhetik:
- az energiaátalakítás és végfelhasználás fajlagos energiaigényének
csökkentése,
- a veszteségek mérséklése (pl. a hõtermelõ berendezések energetikai
korszerûsítése, jobb hatásfokú, szabályozható üzemû készülékek beépítése),
- korszerû, energiatakarékos technológia alkalmazása,
- az energiafogyasztás csökkentése érdekében a hõ- és melegvíz-felhasználás
szabályozását és mérését, illetve a költségek megosztását lehetõvé tevõ
berendezések felszerelése,
- 1994 elõtti épületek külsõ nyílászáró szerkezetei hõveszteségének
mérséklése,
- 1994 elõtti épületeknél a hõveszteségek utólagos hõszigeteléssel történõ
csökkentése,
- a villamosenergia-felhasználás mérséklése,
- villamosenergia-termeléssel kapcsolt hõtermelõ berendezés telepítése,
- a hulladékhõ-hasznosítások, valamint a melléktermékek, hulladékok
energetikai célú felhasználását, hasznosítását lehetõvé tevõ berendezések
felszerelése, illetve beépítése,
- alternatív, földgázt kiváltó berendezések létesítése,
- a kül- és beltéri világítási rendszerek alkalmazása,
- valamint energiatakarékossági célú K+F fejlesztések megvalósítása.

A projekt saját forrás igénye:
A számviteli törvény hatálya alá tartozó pályázóknál:
a) Az áfa visszaigénylésre jogosult pályázók esetén legalább a projekt
visszaigényelhetõ áfa nélküli (nettó) összköltségének 25%-át kitevõ saját
forrással kell rendelkeznie, amelybe az államháztartás alrendszereibõl
kapott támogatás nem számítható be.
b) Az áfa visszaigénylésre nem jogosult, ill. az eva-t választott pályázók
esetén legalább a projekt bruttó összköltségének 25%-át kitevõ saját
forrással kell rendelkeznie, amelybe az államháztartás alrendszereibõl
kapott támogatás nem számítható be.
c) Az áfa arányosítással történõ meghatározása esetén a pályázónak legalább
a projekt visszaigényelhetõ áfa nélküli összköltségének 25%-át kitevõ saját
forrással kell rendelkeznie, amelybe az államháztartás alrendszereibõl
kapott támogatás nem számítható be.

Azon pályázóknál, amelyek nem tartoznak a számviteli törvény hatálya alá:
a) Az áfa visszaigénylésre jogosult pályázók esetén legalább a projekt
visszaigényelhetõ áfa nélküli (nettó) összköltségének 25%-át kitevõ saját
erõvel kell rendelkeznie, amelybe az államháztartás alrendszereibõl kapott
támogatás nem számítható be.
b) Az áfa visszaigénylésre nem jogosult, ill. az eva-t választott pályázók
esetén legalább a projekt bruttó összköltségének 25%-át kitevõ saját erõvel
kell rendelkeznie, amelybe az államháztartás alrendszereibõl kapott
támogatás nem számítható be.

A saját erõ lehet készpénz, bankbetét vagy értékpapír.

A pályázatok benyújtása folyamatos, az elbírálás havonta történik.

Beadási határidõ: 2004. június 30.

A Pályázati Formanyomtatvány és az "Útmutató" a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium Internet honlapjáról (www.gkm.hu) letölthetõ, továbbá
térítésmentesen beszerezhetõ az Energia Központ Kht-nál (1092 Budapest,
Ráday u. 42-44.), valamint országos szinten a MTESZ központokban.

A pályázatokkal kapcsolatban az alábbi számon kérhetõ felvilágosítás:
456-4302, 456-4303, 456-4388
3. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti, 2 másolat) zárt
borítékban/csomagban, ajánlott küldeményként a következõ címre kell
beküldeni:
Energia Központ Kht., Program Kódszám: NEP-2004-7
1476 Budapest, Pf. 288


Forrás: Pályázatfigyelõ, www.pafi.hu


Vissza a Támogatások oldalra

 Vissza a lap tetejére